Detalle de Oportunidad

licitaciones - Licitación no multilateral

Instrumentos y aparatos médicos diversos

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zwycięstwa 1
Sulechów 66-100 +48 601756889 spzoz@spzozsulechow.med.pl +48 683852219 http://www.spzozsulechow.med.pl/ <P>Dostawa sprzętu jednorazowego użytku</P> 1/ZP-PN/2021

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostawa sprzętu jednorazowego użytku podzielana na 27 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (Formularz cenowy) do niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 dla każdego elementu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania produktów w opakowaniach zbiorczych (jeżeli Zamawiający zamówi np. 1 szt. drenu to oczekuje dostawy 1 szt., a nie 30 szt. wynikających z opakowania zbiorczego). Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów w minimalnych opakowaniach handlowych w przypadku produktów sterylnych.

4. Mile widziane będzie dołączenie katalogów ze zdjęciami i opisami produktów (nie jest to wymóg).

5. Zamawiający nie do ...

2021-07-20 2021/S 118-309590
II.1.4

3. Zamawiający nie dopuszcza dostarczani...

EnlacesÁrbol de antecedentes
Referencia ICEXTipo OportunidadTítuloFase
ON-0005110296Licitación no multilateralInstrumentos y aparatos médicos diversosRectificativo

Países

Polonia

Organismos

01.02 Gobiernos y empresas públicas

Códigos CPV

33190000-8 Instrumentos y aparatos médicos diversos